A Basset Fajtákat Tenyésztők és Tartók Kynológiai Egyesülete 2011-ben alakult, a bírósági bejegyzés dátuma 2011. augusztus 17. Az egyesület a MEOE Basset Hound Klub korábbi tagjainak szervezésével, az önállósodás mezsgyéjén jött létre, új formában, új gondolatokkal, új lendülettel. 

Az egyesület a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2013. augusztus 28-án kelt határozata alapján a basset hound  fajta elismert ebtenyésztő szervezete.

Magyarországon - ahogy a világon is - a basset fajtákat tartók és tenyésztők tábora igen szűk sok más fajtához mérten. Célunk, hogy ennek a kis tábornak olyan szakmai- és hobbi programokat szervezzünk, ahol a fajtákat szeretők önfeledten tudnak hódolni a közös imádatukat megtestesítő négylábúaknak. Szeretnénk ha ezeket az elbűvölő kutyákat minél többen megismernénk, megszeretnék és idővel talán családjuk tagjává választanák. Feladatunk, hogy ezekhez minden segítséget megadjunk!

Célkitűzéseinket hivatalos formában alapszabályunk kezdő gondolatai mutatják be:

  • az FCI (Federation Cynologique Internationale, 13. Place Albert Ier. B-6530 Thuin, Belgikue,továbbiakban FCI)  előírásai vagy a mindenkori, a Magyar Köztársaság törvényei szerint elismert basset fajtájú kutyákat (továbbiakban összefoglalóan: fajta) tartó jogi és természetes személyek tömörítése
  •  a fajta minőségének megőrzése, javítása, az FCI vagy az elismert fajta mindenkor érvényben lévő standardja alapján
  • a fajta népszerűsítése
  • az Egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete
  • a kultúrált kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles körben való népszerűsítése
  • az ember és természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív segítése, kiemelt hangsúllyal az állatvédelmi törvényben meghatározottakra
  • a fajta tenyésztési programjának elkészítése és végrehajtása
  • a fajtával kapcsolatos kynológiai tudományos kutatás végzése és ilyen támogatása, a tenyésztéssel, kiképzéssel foglalkozó személyek képzése és továbbképzése, a fajtával kapcsolatos ismeretterjesztés